ŘÍM – císařství

4. Císařství a)Principát – 27 př.n.l- 284 n.l. b) Dominát  -284-476 n.l. ————————————————————- a)Principát:  Iulsko – Claudijská dynastie Octavianus Augustus …

PVH

Pomocné vědy historické  – PVH PVH jsou vědní disciplíny, které speciálními metodami poskytují historikům, porozumět textu a obrazu a poskytnout …

ARCHEOLOGIE

Archeologie .Archeologie (z řečtiny: αρχαίος (archaios) = starý, λόγος (logos) = slovo, řeč). Archeologie je věda studující minulé lidské společnosti prostřednictvím archeologických pramenů. Archeologické prameny: Hmotné prameny …